معرفی سرپرست شبکه

327
 

نام ونام خانوادگی: دکتر علیرضا براتی

سمت: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مانه

تلفن اداری:05832883440

ایمیل اداری: manhe.nkums.ac.ir

سابقه کاری: ۲۲ سال

مقطع و رشته تحصیلی: دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوابق اجرایی

 1. مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی
 2. رئیس بیمارستان پورسینا شهرستان مانه و سملقان
 3. حراست معاونت درمان و دانشکده پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
 4. بازرس کمیته پیشگیری و مبارزه با رشوه دانشگاه
 5. بازرس کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با رشوه دانشگاه در حوزه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین
 6. رئیس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان بجنورد
 7. عضو کمیته نظارت و پایش برنامه عملیاتی مدیریت حراست دانشگاه
 8. مسئول حفاظت آزمون در برگزای آزمون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
 9. رئیس امور اداری و دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی
 10.  عضو کمیته توانمندسازی اساتید 
 11. مدیر مالی (ذیحساب) شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین
 12. مدیر منابع انسانی کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین
 13. عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز
 14. بیش از چندین تقدیر نامه وزارتی و ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی و ارگان ها و  نهادهای نظارتی و اجرایی استان
 15. تالیف بیش از چندین کتاب و مقالات ISI و مقالات برتر و علمی پژوهشی در زمینه مباحث مدیریتی
 16. سابقه بیش از 12 سال تدریس ( مباحث مدیریت) در  دانشگاه های استان (دانشگاه پیام نور –دانشگاه آزاد- دانشگاه حکیمان- دانشگاه علمی کاربردی – دانشگاه علوم پزشکی) و دستگاههای مرتبط در استان

شرح وظایف:
1-نظارت و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان

2-تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی ،تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیت های ایشان

3-شرکت در جلسه شورای بهداشت شهرستان و تماسهای لازم با روسای ادارات

4-انجام مطالعات لازم در مورد برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شهرستان

5-ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان

6-برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب

7-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
از مجموع 8 رأی